Bielecki , M. (2014) „Jerzego Kochana czekanie na Socjalizm: Jerzy Kochan. «Socjalizm»”, Stan Rzeczy, (1(6), s. 336-340. doi: 10.51196/srz.6.20.