Pawłowski , Łukasz (2014) „ Bitwa o słowa: Andrzej Walicki. «Od projektu komunistycznego do liberalnej utopii»”, Stan Rzeczy, (1(6), s. 286-296. doi: 10.51196/srz.6.14.