Warczok, T. i Zarycki, T. (2014) „ (Ukryte) zaangażowanie i (pozorna) neutralność: Strukturalne ograniczenia rozwoju socjologii krytycznej w warunkach półperyferyjnych”, Stan Rzeczy, (1(6), s. 129-158. doi: 10.51196/srz.6.7.