Szewczyk, Jakub (2013) „ Kto ucieka z miasta? Katarzyna Kajdanek. «Suburbanizacja po polsku»”, Stan Rzeczy, (2(5), s. 327–333. doi: 10.51196/srz.5.26.