Stan Rzeczy (2018) „In Memory of Arkadiusz Peisert”, Stan Rzeczy, (2(15), s. 13-14. doi: 10.14394/srz.15.2.