Ferenc, Mariusz (2011) „ Więcej życia! : Agata Bielik-Robson, «Na pustyni. Kryptoteologie późnej nowoczesności»”, Stan Rzeczy, (1(1), s. 248-252. doi: 10.51196/srz.1.20.