Łapiński , Filip. 2018. „ Lewicowość Bez Utopii: Rozmowa O książce Krzysztofa Świrka «Teorie Ideologii Na przecięciu Marksizmu I psychoanalizy». Streszczenie Spotkania Autorskiego”. Stan Rzeczy, nr 1(14) (kwiecień), 299-301. https://doi.org/10.51196/srz.14.17.