Matysek-Imielińska , Magdalena. 2018. „Przyszłość Nie Jest Już Tym, Czym była kiedyś: Emilia Kiecko, «Przyszłość Do Zbudowania. Futurologia I Architektura W PRL»”. Stan Rzeczy, nr 1(14) (kwiecień), 289-95. https://doi.org/10.51196/srz.14.16.