Kamiński, Bartosz. 2022. „Zwrot Ontologiczny W Naukach społecznych Jako próba pomyślenia Nowego porządku społeczno-Politycznego Ludzi I Rzeczy”. Stan Rzeczy, nr 1(22) (grudzień), 335-55. https://doi.org/10.51196/srz.22.13.