Rawski, Tomasz. 2021. „Ludowa Historia Polski. Między Krytyką Elit a Upodmiotowieniem Ludu”. Stan Rzeczy, nr 2(21) (listopad), 323-30. https://doi.org/10.51196/srz.21.12.