Kolasa-Nowak, Agnieszka. 2021. „Perspektywy Socjologii Historycznej W Polsce. Przeszłość W Praktyce Badawczej socjologów”. Stan Rzeczy, nr 2(21) (listopad), 31-54. https://doi.org/10.51196/srz.21.2.