Cymbrowski, Borys. 2021. „Socjologia Jako Nauka O rzeczywistości Historycznej. Przeszłość W Pracach socjologów Niemieckich Okresu międzywojennego”. Stan Rzeczy, nr 2(21) (listopad):35-80. https://doi.org/10.51196/srz.21.3.