Harasimowicz, Julia. 2020. „Genezy upadków: Thomas J. Brown, «Civil War Monuments and the Militarization of America»”. Stan Rzeczy, nr 2(19) (listopad), 301-14. https://doi.org/10.51196/srz.19.12.