Starzec, Paweł. 2020. „Przedept Przez Wielki Plan. Architektura władzy Deyana Sudjica: Deyan Sudjic, «Kompleks Gmachu. Architektura władzy»”. Stan Rzeczy, nr 2(19) (listopad), 339-44. https://doi.org/10.51196/srz.19.16.