Mizerski, Jan. 2020. „O Pomnikach Nie Tylko społecznie: Marek Domański, Tomasz Ferenc (red.), «Pomniki Wojenne: Formy, Miejsca, pamięć»”. Stan Rzeczy, nr 2(19) (listopad):333-37. https://doi.org/10.51196/srz.19.15.