Herbich, Piotr. 2020. „O Roli Ortografii W Rozumieniu Historii: Odpowiedź Konradowi Niemirze”. Stan Rzeczy, nr 2(19) (listopad), 327-31. https://doi.org/10.51196/srz.19.14.