Warnke, Martin. 2020. „Ikonografia Polityczna”. Stan Rzeczy, nr 2(19) (listopad):21-35. https://doi.org/10.51196/srz.19.3.