Pawlik, Robert. 2020. „Pomnik Konny Jana III Sobieskiego W Łazienkach Jako Symbol zwycięstwa: Nota Do dziejów Hipologii Politycznej”. Stan Rzeczy, nr 2(19) (listopad), 73-99. https://doi.org/10.51196/srz.19.5.