Joas, Hans. 2021. „Sakralizacja I Desakralizacja. Panowanie Polityczne I Interpretacje Religijne”. Stan Rzeczy, nr 1(20) (kwiecień), 239-60. https://doi.org/10.51196/srz.20.10.