Rawłuszko, Marta. 2021. „Podręczne mniejszości, Skryte Kolaborantki, Prawdziwi Polacy”. Stan Rzeczy, nr 1(20) (kwiecień), 79-109. https://doi.org/10.51196/srz.20.4.