Nawrocki, Michał. 2021. „Drapieżcze tożsamości I Populistyczna «communitas»: Immunitarne Konstruowanie wspólnoty W Prawicowych Dyskursach Populistycznych”. Stan Rzeczy, nr 1(20) (kwiecień):19-45. https://doi.org/10.51196/srz.20.2.