Krajewski, Marek. 2021. „Miejsce Drzew Jest W Lesie. O Miejskiej Biofobii”. Stan Rzeczy, nr 1(20) (kwiecień), 203-28. https://doi.org/10.51196/srz.20.8.