Rakowski, Tomasz. 2020. „Socjologia Pracy Jako Spojrzenie Wstecz. Możliwości Interpretacyjne książki «Cięcia. Mówiona Historia transformacji» Aleksandry Leyk I Joanny Wawrzyniak”. Stan Rzeczy, nr 1(18) (kwiecień), 235-47. https://doi.org/10.51196/srz.18.13.