Trubieckoj, Jewgienij. 2020. „Błogosławiony Augustyn”. Stan Rzeczy, nr 1(18) (kwiecień), 45-100. https://doi.org/10.51196/srz.18.4.