Rogalski, Michał. 2020. „Komentarz przekładowy Do Tekstu Jewgienija Nikołajewicza Trubieckiego «Błogosławiony Augustyn»”. Stan Rzeczy, nr 1(18) (kwiecień), 41-44. https://doi.org/10.51196/srz.18.3.