Rogalski, Michał. 2019. „Wołanie O Redaktora: Hanna Buczyńska-Garewicz, Jan Garewicz, „Listy. Warszawa. Paryż. Boston”; Leszek Kołakowski, Andrzej Walicki, „Listy 1957–2007”; «Korespondencja Jana Patočki Z Ireną Krońską I Krzysztofem Michalskim (wraz Z Listami Tadeusza Krońskiego)»”. Stan Rzeczy, nr 1(16) (kwiecień), 339-52. https://doi.org/10.14394/srz.16.14.