Świrek, Krzysztof, i Tomasz Rawski. 2019. „Intelektualiści Totalni: Między Dominacją a Krytyką”. Stan Rzeczy, nr 1(16) (kwiecień), 11-24. https://doi.org/10.14394/srz.16.1.