Pańczak , Martyna. 2016. „ Nuda I Eksces W «Zdarzeniach Na Brygu Banbury» Witolda Gombrowicza”. Stan Rzeczy, nr 2(11) (listopad), 167-86. https://doi.org/10.51196/srz.11.10.