Pawłowski , Łukasz. 2014. „ Bitwa O słowa: Andrzej Walicki. «Od Projektu Komunistycznego Do Liberalnej utopii»”. Stan Rzeczy, nr 1(6) (kwiecień), 286-96. https://doi.org/10.51196/srz.6.14.