Warchala, Michał. 2013. „Postsekularne Konstelacje nowoczesności. O Historycznych związkach Religii I Nauk społecznych”. Stan Rzeczy, nr 2(5) (listopad), 75-92. https://doi.org/10.51196/srz.5.6.