Lissowski, Grzegorz, i Antoni Sułek. 2013. „ Michał Pohoski (1927–2012)”. Stan Rzeczy, nr 1(4) (kwiecień), 206-12. https://doi.org/10.51196/srz.4.12.