Stan Rzeczy. 2018. „In Memory of Arkadiusz Peisert”. Stan Rzeczy, nr 2(15) (listopad), 13-14. https://doi.org/10.14394/srz.15.2.