Ferenc, Mariusz. 2011. „ Więcej życia! : Agata Bielik-Robson, «Na Pustyni. Kryptoteologie późnej nowoczesności»”. Stan Rzeczy, nr 1(1) (listopad), 248-52. https://doi.org/10.51196/srz.1.20.