Matysek-Imielińska , Magdalena. (2018). Przyszłość nie jest już tym, czym była kiedyś: Emilia Kiecko, „Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL”. Stan Rzeczy, (1(14), 289-295. https://doi.org/10.51196/srz.14.16