Krzysztofek, K. (2018). Prévoir – Savoir – Pouvoir czyli od przewidywania do wiedzy i władzy. Stan Rzeczy, (1(14), 17-39. https://doi.org/10.51196/srz.14.2