Jakubowicz-Prokop, Z. (2022). Metafizyczny potencjał feminizmu - różnica płciowa i pytania o naturę świata. Stan Rzeczy, (1(22), 117–154. https://doi.org/10.51196/srz.22.4