Piette, A. (2022). Jednostkowość, forma, struktura. Kiedy metafizyka pomaga w opisie objętości bycia. Stan Rzeczy, (1(22), 155–169. https://doi.org/10.51196/srz.22.5