Kamiński, B. (2022). Zwrot ontologiczny w naukach społecznych jako próba pomyślenia nowego porządku społeczno-politycznego ludzi i rzeczy. Stan Rzeczy, (1(22), 335-355. https://doi.org/10.51196/srz.22.13