Chmielewska, A. (2021). „Propagandowe znaczenie barszczu”. Jedzenie i polska tożsamość kulturowa w okresie międzywojennym. Stan Rzeczy, (2(21), 243-272. https://doi.org/10.51196/srz.21.9