Sosnowska, A. (2021). Rywalizacja „Ludowej historii Polski” Leszczyńskiego z „Dziejami Polski” Nowaka i co z tego wynika dla socjologów i historyków. Stan Rzeczy, (2(21), 345–352. https://doi.org/10.51196/srz.21.14