Wyżga, M. (2021). Historia ludowa a historia lokalna Polski. Stan Rzeczy, (2(21), 331–343. https://doi.org/10.51196/srz.21.13