Głowacka-Grajper, M. (2020). Projektowanie pamięci narodu: Mikołaj Getka-Kenig, „Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie „wskrzeszonej” Polski lat 1807–1830”. Stan Rzeczy, (2(19), 345-351. https://doi.org/10.51196/srz.19.17