Mizerski, J. (2020). O pomnikach nie tylko społecznie: Marek Domański, Tomasz Ferenc (red.), „Pomniki wojenne: Formy, miejsca, pamięć”. Stan Rzeczy, (2(19), 333–337. https://doi.org/10.51196/srz.19.15