Warnke, M. (2020). Ikonografia polityczna. Stan Rzeczy, (2(19), 21–35. https://doi.org/10.51196/srz.19.3