Koselleck, R. (2020). Polityczny kult zmarłych: Pomniki wojenne w dobie nowoczesności. Stan Rzeczy, (2(19), 153-172. https://doi.org/10.51196/srz.19.7