Kowalski, M. (2020). Czego pomnikiem jest drzewo „pomnik przyrody”?. Stan Rzeczy, (2(19), 261–297. https://doi.org/10.51196/srz.19.11