Czaputowicz-Głowacka, M. (2020). Narracje heroiczne w przestrzeni miejskiej : Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie oraz otaczająca go przestrzeń po roku 1990. Stan Rzeczy, (2(19), 173-206. https://doi.org/10.51196/srz.19.8