Ferenc, T. (2020). Monumenty glorii i żałoby : Amerykańskie pomniki wojny wietnamskiej. Stan Rzeczy, (2(19), 207-237. https://doi.org/10.51196/srz.19.9