Pawlik, R. (2020). Pomnik konny Jana III Sobieskiego w Łazienkach jako symbol zwycięstwa: Nota do dziejów hipologii politycznej. Stan Rzeczy, (2(19), 73–99. https://doi.org/10.51196/srz.19.5