Joas, H. (2021). Sakralizacja i desakralizacja. Panowanie polityczne i interpretacje religijne. Stan Rzeczy, (1(20), 239-260. https://doi.org/10.51196/srz.20.10